Hướng dẫn cài app SV388 trên iOS

1. Tìm trang web của nhà cái đá gà sv388 hay ap sv388

Người chơi vào trình duyệt web trên thiết bị đánh vào “da ga sv388 hoặc ap sv388”

cài app SV388 trên iOS
cài app SV388 trên iOS

Bạn sẽ được lựa chọn tải xuống (download) ứng dụng (nút màu vàng)

2. khi nhấn chọn “Tải Xuống” (Download) Nhấn chọn “Cài Đặt” (Install)

3.Ngoài màn hình chính của iPhone sẽ hiển thị ra app SV388, hiện ở trạng thái này thì vẫn chưa sử dụng được app. Ta cần phải thiết lập thêm một số bước tiếp theo để có thể sử dụng và xem được các h4vestream gà từ app

4.Nhấn vào “Cài Đặt” (Settings) căn bản của iOS trên iPhone

5.Tiếp tục nhấn vào “Cài Đặt Chung” (General)

6.Tiếp tục nhấn vào “Quản lý ứng dụng” (Profiles & Device Management)

7.Tiếp tục nhấn vào “97 TECHNOLOGY CO., LTD.”

8.Tiếp tục nhấn vào “Chấp Nhận” (Trust “97 TECHNOLOGY CO., LTD.”)

9.Tiếp tục nhấn vào “Chấp Nhận” (Trust) màu đỏ

10.Màn hình sau khi nhấn “Trust” như sau

11.Thoát ra phần “Cài Đặt” (Settings) và nhấn vào app SV388 để đăng nhập với tài khoản đã được cấp thông qua Email/ SMS để có thể theo dõi và cược với Đá Gà Việt.

Xem thêm các thông tin khác:

Đá gà sv388, đá gà Thomo được ưa chuộng ở cả Châu Á

Cách đăng ký tài khoản xem đá gà trực tuyến SV388